Ispitivanje električnih instalacija

Pregled i ispitivanje električnih instalacija obavljaju se u cilju utvrđivanja jesu li na njima primijenjena pravila zaštite na radu kojima ona moraju udovoljavati kada su u upotrebi, odnosno je li zbog nastalih promjena u tijeku uporabe ugrožavaju život i zdravlje osoba koje njima rukuju ili u njihovoj blizini borave i rade.

Pregled i ispitivanje električnih instalacija obavljaju se temeljem Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (N.N. br. 05/10),  Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanjamunje na građevinama (N.N. br. 87/08), Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. br. 101/09) te Pravilnika o sigurnosti strojeva (N.N. br. 97/09).

Po završenom pregledu i ispitivanju električnih instalacija na kojima se utvrdi primjena propisanih pravila zaštite na radu i tehnička ispravnost, izdaje se “Zapisnik o ispitivanju električne instalacije”, a za električne instalacije na kojima se utvrde određena odstupanja od propisanih zahtjeva, tj. neispravnost, izdaje se samo zapisnik s naznakom utvrđenih nedostataka i prijedlozima za njihovo otklanjanje, odnosno usklađivanje s propisanim zahtjevima.