O nama

Naziv društva:     DAN društvo s ograničenom odgovornošću za izvođenje elektroinstalacijskih radova
Skraćeni naziv:    DAN d. o. o.
Sjedište:             40000 Čakovec, M.Kovača 10, Šenkovec
Matični broj:        0209619
OIB:                   72304848973
Registrirane djelatnosti:     Izvod iz sudskog registra
Žiro račun:                      2402006-1100028691 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka
Temeljna glavnica:            18.000,00 Kn uplaćena u novcu u cijelosti

tel.
040/843-355
040/843-356
fax.     040/843-357
mob.   098/242 812
099/691 9707

www.dan-grupa.hr
info@dan-grupa.hr

Uprava:

Darko Potočnjak, ovl. ing. el.
Ljiljana Potočnjak,

____________________________________________________